سامانه حضور غیاب ویرا
اتوماسیون مرغداری

اپلیکیشن آیفارم

آیفارم به معنای فارم اینترنتی ، سامانه ارتباطی تخصصی بین تولیدکنندگان برای تسهیل معاملات و خرید و فروش محصولات و کالاهای مورد نیاز است . این سامانه بصورت تخصصی برای تولیدکنندگان صنعت دام و طیور طراحی شده است تا با ایجاد بازار مستقیم، دسترسی به نیازها و عرضه محصولات مازاد خود فراهم نماید

آیفارم به معنای فارم اینترنتی، سامانه ارتباطی تخصصی بین تولیدکنندگان برای تسهیل معاملات
و خرید و فروش محصولات و کالاهای مورد نیاز است. این سامانه بصورت تخصصی برای تولیدکنندگان صنعت دام و طیور
طراحی شده است تا با ایجاد بازار مستقیم، دسترسی به نیازها و عرضه محصولات مازاد خود فراهم نماید. آیفارم پل ارتباطی بین تولیدکنندگان است تا محصولات و تجهیزات موردنیاز خود را به اسانی و با قیمت مناسب تهیه کنند و تجهیزات و محصولات اضافی خود را به قیمت واقعی بفروشند.

پشتیبانی